Tavoitteet

Hiilineutraali Helsinki 

Ilmastonmuutos on paitsi uhka niin myös mahdollisuus. Hiilineutraalin Helsingin kehittäminen tarjoaa työtä ja mahdollisuuden innovaatioihin, joilla suomalaiset vientiyritykset voivat valloittaa maailmaa. Lisäksi hiilipäästöttömät uudet ratkaisut vähentävät samalla myös ilmansaasteita.

Biopolttoaineiden sijaan Helsingin tulee rakentaa energiajärjestelmää auringon, tuulen, maalämmön, ydinvoiman sekä kehitteillä olevien uusien energiaratkaisujen varaan, kehittyviä energiavarastoja unohtamatta. Biopolttoaineita käytettäessä on huolehdittava valmiudesta hiilidioksidin poistoon ja varastointiin.

Lue blogistani lisää näkemyksistäni koskien ilmastonmuutosta mm. täältä ja täältä.

Puhtaammat rantavedet ja lisää luonnontilaista lähiluontoa

Suurin osa helsinkiläisistä haluaa asua kaupungissa. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö luonto voisi olla lähellä. Merikotka pesii Vanhankaupunginlahdella, kettu tulee vastaan aamulenkkipolulla, muuttolinnut levähtävät lahdissa ja hylkeet pulahtelevat vedessä Lauttasaaren edustalla. Suomalaiseen kaupunkiin mahtuu myös luontoa. Luontoalueiden kuntoa tulee tukea aktiivisin toimin ja lähiluonnon määrä on myös lisättävä. Toimivassa kaupungissa villi luonto lomittuu myös tiiviin asumisen kanssa kaikkien iloksi.

Merimaisemat ovat erottamaton osa Helsinkiä. Katse pinnan alle paljastaa kuitenkin Itämeren surullisen tilan. Loppukesästä sinilevä myrkyttää meren uimakelvottomaksi. Rannikon vesistöjen tila on meidän suomalaisten omissa käsissä. Merellisenä kaupunkina Helsingin on panostettava enemmän rannikkovesien tilan kohentamiseen. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi rahoittamalla Vantaanjoen alueen peltojen kipsikäsittelyä, mikä vähentää päästöjä kustannustehokkaasti. Myös heikkossa tilassa oleviin merenlahtiin Helsingin alueella on kohdistettava toimia, joilla pohjan tilaa ja vedenlaatua parannetaan. Kirkkaat rannikkovedet vaikuttavat meidän kaikkien kaupunkilaisten viihtyvyyteen.

Eroon terveyttä tuhoavista ilmansaasteista

Puhtaan ilman pitäisi olla kansalaisen perusoikeus siinä missä puhdas juomavesikin. Suomessa ilmansaasteisiin kuolee ennenaikaisesti n 1800 ihmistä joka vuosi. Määrä on moninkertaisesti enemmän kuin mitä esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa kuolee. Lisäksi heikko ilmanlaatu aiheuttaa vakavia terveyshaittoja tuhansille, esimerkiksi astmaatikoille ja sydänpotilaille. Osa ilmansaasteista on kaukokulkeumaa, mutta merkittävä määrä etenkin Helsingissä on peräisin paikallisista lähteistä. Näitä ovat erityisesti liikenne ja puun pienpoltto. Keinot ilmansaasteiden vähentämiseen ovat hyvin tiedossa, mutta poliittista tahtoa toimia ilmansaasteiden vähentämiseksi ei ole löytynyt. Asiaa on pidettävä esillä ja ongelma korjattava, sillä ilmansaasteista kärsivät erityisesti kaikkein heikoimmat: lapset ja vanhukset.

Olen blogikirjoituksessani listannut keinoja, joilla Helsingin ilmanlaatua tulee parantaa:

10 tapaa vähentää vaarallisia pienhiukkaspäästöjä

Yksinasuvat huomioitava nykyistä paremmin 

Meitä yksin asuvia on Helsingissä monta, lähes puolet kaikista kotitalouksista. Elämäntilanteet vaihtelevat suuresti, on paljon nuoria opiskelijoita, mutta myös paljon vanhoja ihmisiä. Kaupungin tulee suunnitelmissaan ja palveluissaan ottaa huomioon myös yksin asuvien tarpeet.

Moni yksin asuva on taloudellisesti tiukoilla. Yksin asuva ei voi jakaa kustannuksiaan jonkun muun kanssa. Myös asuminen tulee suhteessa kalliimmaksi yksin asuvalle. Lisäksi kohtuuhintaisen hyvän pienen asunnon löytäminen Helsingissä ei ole helppoa. Tilannetta pahentaa se, että kaupunki rajoittaa yksiöiden rakentamista. On kohtuutonta yksinasuville, että yksiöiden hinnat keskusta-alueella lähenevät jo kaksioiden hintoja kaupungin kaavoituspolitiikan takia.

Yksin asuvat on Helsingissä otettava entistä paremmin huomioon, sillä jo puolet kotitalouksista Helsingissä on yhden hengen talouksia. Erityisesti asumisessa on tarjottava paremmin vaihtoehtoja myös yksin asuville. Sekä kohtuuhintaisia pieniä asuntoja, että yhteisöllisiä asumismuotoja, kaiken ikäisille.

Lue lisää blogistani:

Miksi yksiöt ovat Helsingissä niin kalliita?

Elinvoimainen ja vahvan talouden Helsinki

Suomen talous elää haastavaa murroskautta. Digitalisaatio, globaalisaatio ja kaupungistuminen edellyttävät rakenteiden merkittävää muuttamista. Helsinki, pääkaupunkiseutu, on tässä murroksessa avainasemassa. Helsingin seutu on Suomen urbaaneista alueista ainoa, jolla on riittävästi dynaamista vetovoimaa ja kriittistä massaa vetää koko Suomen talous nousuun.

Niin tärkeitä kuin pienemmät kaupungit ja maaseudun metsäteollisuus ovatkin Suomelle, ei niissä ole riittävästi voimaa vetämään Suomen taloutta kasvuun. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on Helsingin seudun varassa. Meidän on huolehdittava siitä, että Helsingin seutu kasvaa ja vahvistuu. Se hyödyttää lopulta kaikkia suomalaisia.

Urbanisaatio ja kaupunkien voimakas kasvu on globaali trendi, joka kohtaa myös Suomen. Olemme tässä kehityksessä jonkin verran esimerkiksi Ruotsia jäljessä, ja se on osaltaan syy siihen, että Suomen talouskasvu takkuaa. Toisin sanoen Suomen talouskasvu, ja sitä myöten hyvinvointivaltion tulevaisuus, ratkaistaan Helsingissä. Väki valuu kasvukeskuksiin, erityisesti Helsinkiin, ja tämän kehityksen jarruttaminen on paitsi turhaa niin myös vaarallista koko Suomen tulevaisuuden kannalta.