Vihreiden kuntavaaliohjelma

Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021 on nyt julkaistu. Itsekin olen päässyt vaikuttamaan sen sisältöön ja muotoiluihin. Nostin ohjelmaan esimerkiksi pyörä- ja jalankulkuväylien talvikunnossapidon. Itselleni tärkeitä kohtia ovat:

Ilmaston­muu­tosta torjutaan kunnissa

Ilmastonmuutos on globaali, monisyinen ongelma, jonka torjuminen vaatii lukuisia toimia sekä paikallisella että globaalilla tasolla. On tärkeää, että me helsinkiläiset hoidamme ilmastotalkoissa oman tonttimme. Hiilettömän teknologian kehittyminen tarjoaa myös runsaasti houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia, ja julkinen sektori voi tukea tätä kehitystä.

Luonnon monimuo­toi­suutta vaalitaan kunnissa

Kunnilla on oma roolinsa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Ennallistamalla, esimerkiksi patoja purkamalla, ja niittyluonnosta huolehtimalla on mahdollisuus jopa palauttaa jo katoamassa olevia luontotyyppejä. Kunnat omistavat paljon maata jota voidaan käyttää luonnon monimuotoisuuden tukemiseen.

Hyvinvointia ja osallisuutta kaikille

Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla, ja yhä useammalla on vaikeuksia pysyä vauhdissa mukana. Mielenterveysongelmat, kuten masennus, vaivaavat lukuisia suomalaisia. Mielenterveystyön, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukeminen on tärkeässä roolissa, jotta kaikki kaupunkilaisten hyvinvoinnista pystytään huolehtimaan.

Kuntien elinvoima ja yrittäjyyden tukeminen

Kun huolehdimme kaupungin taloudesta ja yrityksistä, riittää rahaa myös hyvinvointipalveluiden ylläpitoon. Yritysten tarjoamat työpaikat auttavat luomaan kunnalle hyvinvointia ja asukkaille tärkeitä palveluita. Helsingin elinvoima kumpuaa vireästä yrityselämästä ja on tärkeää, että kaupunki toimii yrittäjämyönteisesti.

 

 

 

Related Posts