10 tapaa vähentää vaarallisia pienhiukkaspäästöjä

Moni kuvittelee, että ilmansaasteongelmaa ei Suomessa enää ole. Kun näkyvät, nenässäkin tuntuvat ilmansaasteet kaduilta katosivat, ajateltiin, että ongelma on täysin poistunut. Tilanne on toki parempi kuin joskus aiemmin, mutta silti ollaan kaukana siitä, etteivät ilmansaasteet aiheuttaisi merkittäviä terveyshaittoja. Salakavalat pienhiukkaset ovat niin pienikokoisia, etteivät ne näy silmällä tai tunnu hajuna nenässä. 

Suomessa kuolee jopa 1500 – 2000 ihmistä ennenaikaisesti ilmansaasteisiin joka vuosi. Tämä on moninkertaisesti enemmän kuin mitä ihmisiä kuolee liikenneonnettomuuksissa. Ilmansaasteet aiheuttavat merkittävän määrän tappavia sydänkohtauksia. Kun HSYn mittaama ilmanlaatu on Helsingissä heikko, niin se näkyy suoraan kasvaneena kuormituksena kaupungin ensiapuyksiköissä. Erityisesti lapset ja vanhukset kärsivät ilmansaasteista. Mutta myös työpaikoilla huono ilmanlaatu näkyy työntekijöiden poissaolojen määrän kasvuna.

Osa Suomen ilmanlaatua heikentävistä ilmansaasteista on kaukokulkeumaa keski-Euroopan hiilivoimaloista. Mutta merkittävä määrä terveyttä haittaavista päästöistä paikallisia. Erityisesti kaupungeissa liikenne ja puun pienpoltto ovat ongelma. Keski-Euroopan kaupungeissa on sekä puunpoltolle että liikenteen päästöille asetettu viime vuosina tiukkoja rajoituksia, jotta ilmansaasteet saataisiin hallintaan. Nyt on aika tehdä samat toimenpiteet Helsingissä. Tiiviillä kaupunkialueella on asetettava riittävät rajoitukset puunpoltolle, samoin suuripäästöisille ajoneuvoille keskustan alueella, jotta kaupunkilaisille voidaan taata terveellinen ja puhdas hengitysilma.

Olin syksyllä mukana kirjoittamassa Vihreiden Viite ry:n kannanottoa koskien pienhiukkaspäästöjä. Löydät sen täältä:

Pienhiukkaspäästöjä rajoitettava terveysvaikutusten vähentämiseksi – jopa 2000 ihmistä kuolee vuosittain ennenaikaisesti Suomessa

Kannanotossa on listasimme 10 keinoa, joilla pienhiukkassaasteiden haittoihin tulee Suomessa puuttua:

  1. Etsitään toimenpiteitä ja kannustimia, joilla kotitalouksien hiilen, öljyn ja puun polttoa ja niistä syntyviä päästöjä voidaan merkittävästi vähentää etenkin tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla,
  2. Tiukennetaan pienpolttolaitteiden päästörajoja ja kehitetään saunankiukaille ensimmäiset päästörajat,
  3. Pyritään edistämään kaukolämpöratkaisuja ja vaihtoehtoisia muita talo- tai aluekohtaisia lämmitysratkaisuja, jotka eivät tuota lainkaan pienhiukkaspäästöjä, kuten maalämpö ja pienreaktorit
  4. Rajoitetaan liikennettä ja etenkin polttomoottoriautojen käyttöä keskusta-alueilla siirtymäajan puitteissa,
  5. Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan liikenteen ohjaus siten, että vähemmän ihmisiä altistuu liikenteen päästöille: esimerkiksi satamien liikenne ohjataan keskustojen ohi eikä pyöräilijöiden tulisi joutua ajamaan autojen joukossa
  6. Otetaan käyttöön ruuhkamaksuja niillä alueilla, joissa on eniten ilmansaasteita
  7. Vähennetään katupölyn haittoja esimerkiksi kastelun, lakaisun tai muun katuhuollon keinoin
  8. Lasketaan keskusta-alueiden ajonopeuksia mahdollisuuksien mukaan
  9. Lisätään viestintää pienhiukkaspäästöjen haitoista ja keinoista suojautua niiltä
  10. Tehdään kansainvälistä yhteistyötä maailmanlaajuisiin päästörajoihin vaikuttamiseksi

Yksi tapa vähentää puun pienpolton päästöjä pientaloalueilla voisi olla esimerkiksi hiukkassuodattimien käyttöönotto. Nämä suodattimet poistavat parhaimmillaan jopa 95% pienhiukkasista. Kaupunki voisi tukea suodattimien hankintaa.

Related Posts