Venäjä, infosota ja Suomi. Ja miksi perussuomalaiset ovat Suomen epäisänmaallinen puolue

Näin itsenäisyyspäivän kunniaksi haluan kirjoittaa hiukan isänmaallisuudesta. Siitä mitä on isänmaallinen toiminta ja vastaavasti, mitä on epäisänmaallinen toiminta tämän päivän Suomessa. 

Elämme rauhan aikaa, mutta kuitenkin samalla sodan keskellä. Emme välty muissa maissa käytävien sotien vaikutuksilta. Asia on siis ajankohtainen muutenkin kuin itsenäisyyspäivän vuoksi. Tilanne on myös monimutkainen, joten tämä blogi on ehkä pidempi kuin haluaisin, mutta en myöskään halua vetää mutkia suoraksi. En ole keksinyt seuraavaksi esittämiäni asioita omasta päästäni, vaan kaivanut ne joukosta luotettavaksi katsomiani lähteitä. Linkin löytyvä alhaalta.

Mitä siis on isänmaallisuus? Isänmaallista on omalla toiminnalla huolehtia Suomen yhtenäisyydestä ja puolustuskyvystä. Siitä, että vihamieliset ulkopuoliset toimijat eivät pääse meitä heikentämään. Puhutaan tästä toiminnasta kohta tarkemmin lisää. Esitän tässä blogissa väitteen, että perussuomalaiset on epäisänmaallinen puolue. Miksi olen tätä mieltä, vaikka perussuomalaiset usein nimenomaan haluavat luoda mielikuvaa puolueesta erityisen isänmaallisena? Miksi väitän, että perussuomalaiset eivät todellisuudessa ole lainkaan isänmaan asialla? Aloitetaanpa alusta. Eli siis Venäjästä.

Onko Venäjä turvallisuusriski?

Venäjän politiikka naapurimaita kohtaan on ollut huomattavan kyynistä ja agressiivista viime vuosina. Sen on päässeet kokemaan niin georgialaiset kuin ukrainalaisetkin. Nykyinen Venäjän johto ei kaihda keinoja ajaakseen omia intressejään naapurimaissaan. Venäläiset murhamiehet on tappaneet Venäjän johdon poliittisia vastustajia jopa Länsi-Euroopan ytimessä. Venäjän johto kieltäytyy ottamasta mitään vastuuta rikoksista.

Tämä tilanne on noteerattu Suomessakin. Presidentti Sauli Niinistö on kommentoinut Venäjän vihamielistä toimintaa rajojensa ulkopuolella. Niinistö on sanonut: “Se seikka, että meillä on kaikkiin suuntiin yllä mainittuihin hyvin mutkaton keskusteluyhteys, ei kyllä loputtomiin meitä kanna.”

Venäjän kokee, että Naton tulo lähemmäksi Venäjän rajoja on uhka Venäjän kansalliselle turvallisuudelle. Se todetaan maan Kansallisen turvallisuuden strategiassa. Uhkakuva ulkoapäin ohjatusta vallankumouksesta toistuu Venäjän eri strategioissa. Venäjä ei halua pelkästään puolustaa omia rajojaan, vaan se haluaa myös pystyä puolustamaan niin sanotun etupiirinsä rajoja. Perinteinen geopolitiikka on tehnyt paluun. Tämä näkyy muun muassa Venäjän sotilasdoktriinissa, jonka mukaan Venäjä vastustaa muiden maiden sotilaallista läsnäoloa ei pelkästään Venäjän vaan myös Venäjän liittolaisten rajoilla. Suomen kannalta on uhkaavaa, että Venäjä määrittelee turvallisuutensa tavalla, joka lisää naapurimaiden turvattomuutta. 

Venäjän tavoitteet Euroopassa

Venäjän tärkein tavoite lähialueillaan on siis estää Naton laajentuminen. Venäjä on myös valmis ryhtymään ennalta ehkäiseviin toimiin estääkseen asioiden kehittymisen sille epämieluisaan suuntaan. Ja on näin tehnytkin, jo useita kertoja. Venäjä on siis selvästi viestittänyt, että se ei hyväksy Naton laajenemista sen etupiiriksi kokemallaan alueella. Etupiiriinsä ulkopuolella Venäjä tavoittelee erilaisten turva-alueiden ja puskurien ylläpitoa Natoa vastaan. 

Venäjän tavoitteena on myös aiheuttaa hajaannusta länsimaissa. Venäjä pyrkii siihen, että EU:n ja Naton päätöksenteko kyky heikkenevät. Venäjä pyrkii lyömään kiilaa Euroopan ja Yhdysvaltojen väliin ja heikentämään eurooppalaista yhtenäisyyttä. EU:n sisäinen hajaannus lisää Venäjän voimaa Suhteessa Eurooppaan.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Suomen puolustusministeriön julkaisemassa Voiman Venäjä -julkaisussa todetaan, että niissä Euroopan maissa, joissa valtiolliset instituutiot ovat vahvoja, Venäjä tavoite on vahvistaa maan sisäisiä jakolinjoja, sekä heikentää kansalaisten luottamusta instituutioihin. Tällöin maan kyky haastaa Venäjän suurvaltapolitiikka heikkenee. Suomi kuuluu muiden pohjoismaiden ohella juuri näihin vahvojen instituutioiden valtioihin, joissa kansalaisten luottamus instituutioihin on perinteisesti ollut korkealla tasolla. Tätä luottamusta Venäjä siis pyrkii tarkoituksellisesti rapauttamaan. 

Koko Euroopan tasolla Venäjän tavoitteena on heikentää EU:ta lisäämällä jäsenmaiden sisäistä ja maiden välistä polarisaatiota. Lisäksi voidaan erottaa seuraavat kolme tavoitetta: 

  1. Ensinnäkin Venäjän pyrkii saamaan EU:n toimimaan Venäjän eduksi. Esimerkiksi tavoitteena on saada lakkautettua taloudelliset pakotteet, jotka on määrätty rangaistukseksi Venäjän hyökkäyksiin Krimille ja Ukrainaan. 
  2. Toinen tavoite on saada Venäjän mukaan osapuoleksi kun keskustellaan Euroopan turvallisuudesta. 
  3. Kolmas tavoite on aiheuttaa kaaosta Euroopassa, jotta demokratia, ihmisoikeudet ja perusvapaudet näyttäisivät vähemmän houkuttelevilta Venäjän omille kansalaisille.

Näiden tavoitteiden edistämiseksi Venäjä käyttää keinoja, joita kutsutaan hybridivaikuttamiseksi. Kyse ei ole uudesta asiasta, vaan pikemminkin vanhoista menetelmistä, joille uudet teknologiat ovat antaneet uusia muotoja ja lisää tehoa.

Mitä on hybridivaikuttaminen? 

Hybridivaikuttaminen – mitä tämä termi oikeastaan tarkoittaa? Hybridivaikuttamisella tarkoitetaan erimuotoisia, salattuja ja vieraan vallan toimesta tapahtuvia vihamielisen vaikuttamisen tapoja, joiden kohteena on poliittisen järjestelmän ja yhteiskunnan vakaus. Hybridivaikuttamiseen osallistuu laajasti erilaisia toimijoita, ja sillä on myös muita kuin sotilaallisia tavoitteita. 

Hybridivaikuttamisessa käytetään monenlaisia psykologisia, poliittisia, taloudellisia ja teknisiä keinoja. Vaikuttamisen tapoja ovat esimerkiksi psykologinen vaikuttaminen avainhenkilöihin tai sisäisten ristiriitojen ruokkiminen. Informaatiovaikuttaminen, ääriliikkeiden tukeminen ja hakkerointi ovat hybridivaikuttamisen käytännön menetelmiä. Informaatiovaikuttamista voidaan käyttää esimerkiksi protestien lietsomiseen, julkiseen mielipiteeseen vaikuttamiseen ja kohdemaan yhtenäisyyden ja puolustustahdon heikentämiseen.

Hybridisodankäynnille on olennaista vaikea ennustettavuus ja perinteisten sodankäynnin rajojen sumentaminen. Kohdemaa voi olla perinteisessä mielessä rauhantilassa, mutta samanaikaisesti siihen voi kohdistua merkittäviä hybridisodankäynnin menetelmiä, kuten esimerkiksi vaali- ja mielipidevaikuttamista. Toiminnan päämäärät joudutaan yleensä päättelemään, koska kukaan ei ilmoittaudu tekijäksi. Esimerkiksi vuonna 2007 pronssisoturikohun aikaan Viroon tehtiin verkkohyökkäys, joka lamautti koko maan. Ambulansseja ei saatu tilattua eivätkä verkkopankit toimineet. Hyökkäyksen tekijää ei koskaan saatu varmasti selville.

Tyypillisesti hybridivaikuttamisen tarkoituksena on aiheuttaa yleistä epäluottamusta kaikkia valtion instituutioita kohtaan. Sosiaalinenmedia on helppo kanava hybridivaikuttamiselle. Somen viestien aitoutta harva jaksaa itse varmistaa, eikä sitä tee myöskään mikään virallinen taho, joten valheiden ja vääristellyn tiedon istuttaminen ihmisten mieliin on sen kautta erityisen helppoa ja tehokasta. Tarkoituksellisesti vääristellyt viestit luovat kansalaisissa yleistä hämmennystä ja epävarmuutta, sekä lisäävät epäluottamusta perinteiseen mediaan.

Miten Venäjä hybridivaikuttaa? 

Useimmiten Venäjän hallinnon netissä ja somessa levittämät viestit kyseenalaistavat EU:n demokraattisuuden tai koskevat tunteita herättäviä aiheita, kuten maahanmuuttoa, jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta ja erilaisia kansalaisten arvomaailmaan liittyviä herkkiä aiheita. Venäjän käyttämät kanavat ja informaatiovaikuttamisen strategiat riippuvat kohdemaasta ja kohderyhmästä. Venäjän toimien tehokkuus riippuu yhteiskuntien kyvystä torjua mielipiteiden manipulointia.

Venäjän viimeisin vaikuttamiskampanja Euroopassa on hyödyntänyt koronapandemiaa. Venäjän tavoitteena on lietsoa paniikkia ja lisätä hajaannusta Euroopassa. Levittämällä vääristeltyä tietoa epidemiasta Venäjä on pyrkinyt heikentämään kansalaisten luottamusta terveydenhuoltoon Euroopassa. 

Venäjän hybridivaikuttaminen kohdistuu myös EU:n jäsenvaltioiden demokraattiseen puoluepolitiikan toimintaan. Mitä enemmän jokin puolue onnistuu heikentämään eurooppalaisen maan päätöksentekoa ja edistämään siten, vaikka ehkä tahattomastikin, Venäjän voimapolitiikan etenemistä, sitä hyödyllisempi tällainen puolue on Venäjän näkökulmasta. Venäjä pyrkii tukemaan tällaisen puolueen menestystä erilaisin keinoin. Useat Eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat jääneet kiinni suoran taloudellisen tuen vastaanottamisesta Venäjältä. Venäjä tukee näitä puolueita myös informaatiovaikuttamisellaan eri mediakanavissa ja somessa.

Venäjän tuki on usein epäsuoraa vaikuttamista esimerkiksi somessa Venäjän oman suosikin hyödyksi. Mutta Venäjä on myös jakanut anteliaasti ihan suoraa rahaa omille suosikeilleen. Ja sitä on myös populistipuoleissa mieluusti vastaanotettu. Ehkä räikein esimerkki tästä oli salaa kuvattu video Itävallan äärioikeistolaisen puolueen FPÖ:n johtajista puheenjohtajasta Heinz-Christian Strache suunnittelemassa puolueen vallan kasvattamista venäläisen oligarkin rahoilla.

Tilanne Suomessa: perussuomalaiset tukevat Venäjän tavoitteita

Mikä sitten on tilanne meillä Suomessa? Suomi ei ole tässä geopoliittisessa pelissa sivustakatsoja, vaan EU:n jäsenvaltiona ja Venäjän naapurina selvästi tulilinjalla. Kohdistaako Venäjä siis meihin hybridivaikuttamista? Entä saako jokin puolue meillä tukea Venäjältä?

Perussuomalaiset on liittoutunut EU-parlamentissa Euroopan kansalliseen ryhmään, johon kuuluvat Venäjä-mieliset puolueet, eli Italian Lega, Saksan AfD, Itävallan FPÖ, Ranskan Kansallinen liittouma, Belgian VB ja Slovakian Sme Rodina. Nämä perussuomalaisten sisarpuolueet ovat kaikki saaneet tukea Venäjältä. Tämä on pystytty todistamaan lukuisia kertoja. Yhteistä kaikille näille puolueille on myös se, että ne aivan julkisesti ajavat Venäjän tavoitteita Euroopan unionissa. Ja niin tekee myös perussuomalaiset. Venäjä on siis tukenut näitä kaikkia muita maahanmuuttovastaisia ja populistisia puolueita ympäri Eurooppaa. Kysymys kuuluu, miksi näin ei siis olisi myös Suomessa? 

Vaikka suoraa taloudellista tukea ei Venäjältä valuisikaan perussuomalaisten vaalikassaan, niin ainakin perussuomalaisten toiminta ja tavoitteet ovat kauniisti linjassa Venäjän hallinnon tavoitteiden kanssa. Perussuomalaisten viestintä on usein selkeän EU-vastaista, vaikka virallisissa ohjelmissa puolue puhuu “rakentavasta kritiikistä”. Tämän kritiikin ilmeinen tavoite on ollut heikentää Euroopan Unionia. Euroopan Unionin heikentäminen ja sisäisten jakolinjojen vahvistaminen on myös Kremlin tavoite. Perussuomalaiset ovat järjestelmällisesti myös vastustaneet monia EU:n vahvistamiseen tähtääviä hankkeita, ja pyrkineet monin keinoin heikentämään unionia. 

Toisin kuin perussuomalaiset väittävät, eivät EU:ta sisäisesti hajottava toimet, uudistusten jarruttaminen ja EU:n kansainvälisen arvovallan heikentyminen ole Suomen etu. Vahva ja toimiva EU ajaa maailmalla myös Suomen etua. On Suomen etu, että EU:n sisäinen toiminta kehittyy ja ongelmia saadaan rakentavasti ratkottua. Kremlin harjoittama hajoita ja hallitse -politiikka Euroopassa on niin ilmiselvää, ettei sen pitäisi jäädä keneltäkään huomaamatta. Ei edes perussuomalaisilta.

Venäjän lietsoo tarkoituksella myös maahanmuuttovastaisuutta Euroopassa. Siinä Venäjän tavoitteena on paitsi heikentää EU-jäsenvaltioiden välisiä suhteita, niin myös heikentää ja jakaa eurooppalaisia valtioita sisäisesti. Ja perussuomalaiset ovat todellakin “maahanmuuttokriittisellä” retoriikallaan onnistuneet myös voimakkaasti jakamaan Suomen kansaa sisäisesti. Perussuomalaisten retoriikka jaotteleen kansalaisia “oikeisiin” suomalaisiin, suvaitsevaistoon ja maahanmuuttajiin. Muitakin jakolinjoja paalutetaan suhteessa kaikkiin maamme vähemmistöihin. Tällainen toiminta heikentää Suomen sisäistä yhtenäisyyttä ja kansalaisten luottamusta toisiinsa.

Entä sitten Venäläisten tärkein tavoite, Naton heikentäminen? Halla-aho on ajoin esittänyt myönteisiä näkemyksiä Suomen Nato-jäsenyydestä, mutta perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastaukset ja puolueen turvallisuuspoliittinen ohjelma ovat selkeästi Nato-vastaisia. Yhtä negatiivisesti puolue suhtautuu myös EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Tämäkään ei ole turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta Suomen etu. Mannerheim-ristin ritari Adolf Ehrnroothin usein toistama lause kuuluu: “Ei koskaan enää yksin!” Olisi katastrofi, jos Suomi kriisitilanteessa jäisi yksin ja vaille länsivaltioiden tukea. 

Ainoana puolueena Suomessa perussuomalaiset suhtautuvat selkeän positiivisesti aiemmin luettelemieni Venäjän tavoitteiden toteutumiseen. Liki puolet perussuomalaisten eurovaaliehdokkaista oli vaalikonekyselyissä sitä mieltä, että Venäjälle Ukrainan sodan takia asetetut talouspakotteet tulisi purkaa. Kaikki vastanneet perussuomalaisten ehdokkaat olivat lisäksi ainakin osin samaa mieltä siitä, että Suomen tulee hoitaa suhteitaan Venäjään mieluummin kahdenvälisesti kuin EU:n kautta. Tässä perussuomalaisten ehdokkaiden linja erosi selvästi muista puolueista. Minusta on vähintäänkin erikoista, että isänmaallisiksi itseään kutsuva puolue on näin innokas ajamaan vihamielisesti toimivan Venäjän hallinnon etuja.

Johtopäätös: perussuomalaiset ovat Suomen epäisänmaallisin puolue

Kun julkisuudessa kritisoidaan sitä, että turvapaikanhakijoiden työllisyys ei ole samalla tasolla valtaväestön kanssa, niin taustalla saattaakin kaikua Venäjän tavoite Suomen valtion sisäisestä heikentämisestä. Kun Persut hyökkää retoriikallaan EU:ta vastaan, niin taustalla saattaa ollakin  Venäjän tarve pitää Suomi sotilaallisesti liittoutumattomana ja siten puolustuksellisesti heikkona. Tämä pitää voida uskaltaa sanoa ääneen: vaikka Suomella on vahvat puolustusvoimat, niin meitä on vain 5 miljoonaa ihmistä tässä maassa, kun taas Venäjällä on 144 miljoonaa.

Perussuomalaiset ajaa johdonmukaisesti politiikkaa, joka heikentää Suomen suhdetta eurooppalaisiin liittolaisiin ja joka heikentää EU:ta. Perussuomalaisten politiikka ja etenkin retoriikka kiihottaa Suomalaisia toisiaan vastaan ja heikentää Suomea sisäisesti, sekä vähentää maahanmuuttajataustaisten suomalaisten maanpuolustustahtoa.  Lisäksi perussuomalaiset ajaa suoraan toimia, jotka ovat Venäjän edun mukaisia, piittaamatta siitä, että samalla Suomen asema saattaa heiketä. Siksi väitän, että perussuomalaiset on tällä hetkellä Suomen epäisänmaallisin puolue.

Isänmaan puolustaminen on meidän vastuullamme

Isäni isä taisteli rintamamiehenä Petsamossa. Rintaman kovissa oloissa saatu keuhkotauti koitui lähes hänen kohtalokseen. Äitini isä suojeli Suomea lentäjänä ja selvisi vain onnen kaupalla pakkolaskusta vihollisen puolelle, mistä sitten palasi Suomeen hiihtäen läpi vihollislinjojen. Sotiemme veteraanit tekivät todella kaikkensa ja uhrasivat paljon puolustaakseen Suomea Venäjän hyökkäykseltä. Meillä myös on nykypäivän Suomessa velvollisuus huolehtia siitä, ettei vihollinen ei pääse maatamme heikentämään. Geopolitiikka ei ole Suomen kannalta hävinnyt mihinkään, vaan se on pitkälti sama kuin se oli Talvisodan aikana. Me olemme osa Eurooppaa ja meidän voimamme on Euroopan voimaa.

On meidän jokaisen vastuulla ymmärtää, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan Suomen sisäpolitiikkaan lietsomalla rasismia ja EU-vastaisuutta. On Venäjän tavoite paaluttaa jakolinjoja maamme kansalaisten väliin sekä yllyttää suomalaisia riitelemään keskenään. On myös hyvä ymmärtää, että joidenkin suomalaisten politiikkojen toiminta tukee selkeästi Venäjän valtion tavoitteita ja vaikuttamisyrityksiä. Venäjän tavoitteiden ajaminen ja Venäjän hybridivaikuttamisen tukeminen, tai sen hyödyntäminen osana oman ryhmän vallan tavoittelua on vastoin Suomen etua. Se on epäisänmaallista toimintaa. Kukaan isänmaallinen ihminen ei sorru sellaiseen toimintaan, vaikka sillä saisikin lisättyä omaa valtaa.  

Siteeraan lopuksi presidentti Sauli Niinistöä: “Me kaikki olemme maanpuolustajia. Siis kaikki, jotka vastaanotamme informaatiota, me olemme Suomen puolustajia”


Lähteet:

Foreign influence operations in the EU. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625123/EPRS_BRI(2018)625123_EN.pdf 

Voiman Venäjä https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161438/Voiman_Ven%C3%A4j%C3%A4_PLM_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006114058.html

https://ulkopolitist.fi/2020/02/05/kommentti-polarisoituneessa-yhteiskunnassamme-kuuluu-taas-radikalismin-kaikuja/

https://foreignpolicy.com/2017/03/01/why-is-finland-able-to-fend-off-putins-information-war/

https://www.cnet.com/news/russia-linked-disinformation-efforts-target-eu-elections/

https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81322

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-disinformation-idUSKBN21518F

https://www.aies.at/download/2018/AIES-Fokus_2018-03.pdf

Russian disinformation campaigns https://globalsecurityreview.com/russia-disinformation-campaigns-succeeding-europe/ 

https://www.jyu.fi/en/congress/hybridivaikuttaminen

Related Posts