HSYn hallituksen varsinaiseksi jäseneksi

HSY eli Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.  Amanda Pasasen siirryttyä HSL hallitukseen tulin valituksi hänen tilalleen HSY hallitukseen.

Olen innoissani että pääsen nyt tosissani mukaan HSYn ohjaukseen ja kehittämistyöhön. Koronaepidemia on sekin vaikuttanut myös HSYn toimintaan la lisännyt haasteita. Katse tulee silti yrityksen toimintaa kehitettäessä olla jo pidemmällä. HSY:llä on merkittävä rooli paitsi jätteiden käsittelyssä niin entistä enemmän myös kiertotalouden kehittämisessä. Lisäksi HSY mittaa ilman laatua pääkaupunkiseudulla.

Vaikka ilma Suomessa onkin puhtaampaa kuin monessa tiheästi asutussa Euroopan maassa, ei tilanne täällä silti ole mitenkään ongelmaton. THL:än mukaan Suomessa kuolee ilman pienhiukkassaasteisiin jopa 1800 ihmistä joka vuosi. Suurin osa kuolee ennen aikaisesti sydänkohtaukseen. Muut terveyshaitat erityisesti lapsille ja vanhuksille sekä astmaatikoille ovat myös huomattavat. Koska Helsinki on Suomen tiheimmin asuttua aluetta, koskettaa tämä ongelma erityisesti juuri Helsingin keskustan alueita. HSY:llä on mahdollisuus ottaa aktiivisempi rooli tässä asiassa.

Related Posts