HSY hallituksen mukana vierailulla Ämmässuolla sekä strategiatyöpaja

#

HSY hallituksen varajäsenenä pääsen osallistumaan HSYn hallituksen työskentelyyn aina varsinaisen jäsenen, eli Atte Harjanteen ollessa estynyt. Koska Atella sattui olemaan kertausharjoitukset, pääsin tänään mukaan HSY strategiatyöpajaan miettimään HSYn uutta strategiaa. Sitä ennen kävimme tutustumassa Ämmässuon kaatopaikkaan. Prosessitekniikan alueen diplomi-insinöörille käynti oli tietysti mielenkiintoinen. Ja tietysti myös jätevuoren, siis vanhan Ämmässuon kaatopaikan koko oli aika tyrmäävä. Mäen huipulta näkyi pitkälle.

Näkymää kaatopaikan huipulta
Näkymää kaatopaikan huipulta
Tutustumiskierros alkoi Ämmässuon Sorttiasemalta
Tutustumiskierros alkoi Ämmässuon Sorttiasemalta
Metaanikaasu "kaivo"
Jätevuoren päällä on jätteestä erittyvän kaasun keräämiseen tehtyjä kaivoja, jotka menevät syvälle vuoren uumeniin

Vanha kaatopaikka on kooltaan 52 hehtaaria ja sisältää 15 miljoonaa tonnia jätettä. Kaatopaikka on peitetty, ja sieltä erittyvät kaasut pyritään keräämään mahdollisimman tarkkaan talteen jätevuoren päällä olevista ”kaivoista”.Tällä hetkellä Ämmässuon kaatopaikka on suurin yksittäinen hiilineutraalin sähköenergian tuottaja pääkaupunkiseudulla. Kolmasosa HSY energiasta tulee ämmässuolta. Keräämisestä huolimatta jonkin verran vahvaa kasvihuonekaasua metaania karkaa jätevuoresta myös taivaalle.

Kerätty metaanikaasu poltetaan sähköenergiaksi kaatopaikalla sijaitsevassa voimalaitoksessa. Vuoden aikana vanhan kaatopaikan kaatopaikkakaasusta on tuotettu sähköä 80 GWh, josta jätteenkäsittelykeskuksen omien toimintojen kulutus oli 17 GWh ja loput sähköstä myytiin.

Lisäksi alueella on Vantaalla sijaitsevan jätteen polttolaitoksen tuhkan ja kuonan käsittely sekä biojätteen käsittelylaitos. Viime vuonna Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin vastaan jätettä ja maata yhteensä 400 000 tonnia.

Ämmässuolle vastaanotettiin viime vuonna 52 000 tonnia biojätettä sekä 12 000 tonnia pääkaupunkiseudun jätevesistä kerättyä jätevesilietettä. Biojätteestä saadaan biokaasua, josta myös tehdään energiaa. Tonnista biojätettä saadaan 100 bensalitraa vastaava määrä biokaasua.

Biojätteestä valmistetaan myös kompostia ja siitä edelleen multaa. Ravinteikas multa on arvokasta ainetta, sillä sitä syntyy luonnon omissa prosesseissa verrattain hitaasti uutta. Ämmässuolla valmistettiin viime vuonna noin 4 000 tonnia multaa. Mullan tuotannossa käytetään noin 20 prosenttia biojätekompostia. Lisäksi tarvitaan tukiaineita, kuten puuhaketta, jota joudutaan nykyään myös ostamaan, kun hakkeen kysyntä polttoaineeksi on kasvanut. Myös jäteveden käsittelyn lietteestä haluttaisiin Ämmässuolla valmistaa multaa. Mullan käyttöä rajoittavat lietteen sisältämät lääkejäämät ja mikromuovi. Biojätteen käsitelyssä tutkitaan parhaillaan mahdollisuutta siirtyä pyrolyysiin eli biojätteen lämpökäsittelyyn. Pyrolyysin tulos olisi biohiilen tapaista materiaalia, josta mikromuovi ja lääkejäämät on hävitetty. Biohiili onkin nyt maailmalla trendikäs materiaali, sillä se toimii hyvin maanparannuksessa ja lisäksi se sitoo hiiltä.

Biojätteenkäsittelylaitos
Biojätteenkäsittelylaitos. Edustalla yksi prosessivalvomotaulu, josta prosessin kulkua biokaasuksi valvotaan.
Kompostia kypsymässä aumoissa
Kompostia kypsymässä aumoissa. Aumat käännetään säännöllisesti prosessin aikana.

 

Biokaasulaitos
Biokaasulaitos. Sisällä mädättämöt.
Biokaasuprosessin putkia
Biokaasuprosessin putkia ja säiliöitä

Opimme myös, että biohajoavat biojätemuovipussit eivät hajoa riittävän nopeasti kompostointiprosessissa. Biohajava pussi ei oikeastaan maadu, vaan vain hajoaa pieneksi. Koska pussit aiheuttavat prosessissa ongelmia, kerätään niitä biojäteasemalla pois biojätteen joukosta. Kompostointiprosessin kannalta paperinen pussi on biojätteeseen parempi valinta, koska se maatuu kunnolla ja riittävän nopeasti.

Kierroksen jälkeen syvennyimme ryhmissä HSY tulevaisuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin. Toin parhaani mukaan keskustelussa esiin ilmastonäkökohtia, toiminnan kustannustehokkuutta, HSYn tiedotusvastuuta sekä digitalisaation ja robotiikan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia HSYn toiminnalle. Strategian käsittely jatkuu vielä seuraavissa tilaisuuksissa myöhemmin.

Tarkempaa tietoa Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen toiminnasta täällä: https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/Raportit/Jatteenkasittelykeskuksen_toiminta_2016.pdf

Ämmässuo
Ämmässuo

 

Related Posts