Helsingistä hiilineutraali kaupunki jo vuonna 2035

#

Tänään tuli ulos ensimmäinen virallinen luonnos Helsingin kaupungin strategiasta. Ilokseni voin todeta, että Vihreiden ajama tiukempi ilmasto tavoite on päässyt mukaan strategialuonnokseen:

Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035.

 

Aiempi aikaraja hiilineutraaliudelle oli omankin vaalikampanjani tavoite. Nyt kun tavoite on asetettu, alkaa työ siihen tavoitteeseen pääsemiseksi. Muutoksia pitää tehdä sekä energiantuotantoon että liikenteeseen. Myös kaavoituksessa ja korjausrakentamisessa on huomioitava tavoite leikata hiilidioksidipäästöjä. Itse olen mukana vaikuttamassa tähän mahdollisuuksien mukaan HSL:än ja HSY:n hallitusten varajäsenyyden kautta sekä yhtenä Vihreiden kaupunkiympäristön toimialalla ryhmittymän jäsenenä. Vihreillä on onneksi hyvin avoin keskustelukulttuuri, ja olen jo päässyt esittämään näkemykseni siitä, että hiilineutraaliuden sijaan olisi hyvä tähdätä kokonaan hiilivapaaseen energiantuotantoon.

Strategialuonnoksessa minua miellyttää myös tämä lause:

Helsinki on ensisijaisesti paikka ja yhteisö, ei virkakoneisto. Kaupunki on omaleimaisten kaupungin osiensa summa, asukkaidensa, yrittäjiensä ja vierailijoidensa muodostama urbaanisti yhteisöllinen kokonaisuus.

 

Asiahan on juuri näin. Koska itse en ole julkisen sektorin virkamies, pyrin tuomaan mahdollisuuksien mukaan esiin sitä seikkaa, että virkakoneisto on olemassa kansalaisia varten, ei päinvastoin.

Asuntorakentamiseen suhteen tavoite olisi voinut olla vielä kovempi, kuin nyt kirjattu tavoite rakentaa vuosittain 6 000 asuntoa valtuustokauden alussa (2017–2018) ja 7 000 asuntoa valtuustokauden jälkipuoliskolla (2019–2021).

Lopullisen päätöksen strategiasta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto kokouksessaan 27.9.2017

 

Linkki Helsingin strategialuonnokseen: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/ 

Linkki Helsingin Vihreiden tiedotteeseen: http://www.helsinginvihreat.fi/hiilineutraali-kaupunki-satsaa-koulutukseen-ja-kestavaan-kasvuun/

 

 

Related Posts