Raskaan kaluston päästöongelmat päivänvaloon

#

Viimeisen vuoden aikana on ollut runsaasti uutisia autoteollisuuden päästöhuijauksista. Paljastui skandaaleja, sillä autojen laitteita oli peukaloitu näyttämään testeissä todellisia päästöjä pienempiä lukuja. Dieselautojen päästöngelmat koskevat myös Suomea, sillä nimenomaan dieselautojen päästöt ovat ongelmana myös täällä Helsingissä. Terveyden kannalta haitallisiksi määritellyt päästörajat rikkoutuvat säännöllisesti, esimerkiksi Mechelininkadulla. Suomi on tästä saanut jopa varoituksia EU:lta. Ongelmaksi on tunnistettu, että todellisessa ajossa tulevat päästöt ovat paljon korkeammat kuin laboratorio-oloissa mitatut päästöt. Mutta dieselautojen pakokaasujärjestelmien peukalointi ei suinkaan rajoitu pelkästään ulkomaisiin autonvalmistajiin. Myös eräiden kotimaisten yritysten toiminta ei varsinaisesti kestä päivänvaloa.

Olen keskustellut erään alalla toimivan tuttavani kanssa raskaan kaluston päästöistä. Hän toi esiin, että raskaan kaluston päästöjen puhdistusjärjestelmät ohitetaan tai poistetaan käytöstä lähes rutiininomaisesti, kunhan ajoneuvon takuuaika on umpeutunut. On jopa yrityksiä, jotka ovat tähän toimintaan erikoistuneet, ja myyvät palvelua raskaan kaluston yrityksille. Tämä ongelma koskee erityisesti pienempiä ja keskisuuria kuljetusalan yrityksiä, suuremmissa yrityksissä tähän ei ehkä niin helposti lähdetä.

Ongelma on seurausta ennen kaikkea siitä, että raskaan kaluston päästöjä ei tosiasiallisesti Suomessa enää valvota. Katsastuksessa suoritettava raskaan kaluston päästömittaus on vanhentunut, eikä tällä mittauksella ole enää mitään merkitystä uudempien EURO-5 a EURO-6 autojen päästöjen mittauksessa. Katsastuksessa tehtävällä savumittauksella ei voida erottaa, onko ajoneuvon päästötaso kyseisen ajoneuvon normien mukaisella tasolla vai ei. Mittaus on optinen ja erottaa vain näkyvän savun.  Tällä hetkellä käytössä olevasta katsastuksen pakokaasumittauksesta menee läpi mikä hyvänsä 80-luvun raskas ajoneuvo, joka ei suoranaisesti ole rikki niin pahasti, että se savuttaa.

Henkilöautoille tehdään katsastuksessa ns. On-board-diagnostic (OBD) mittaus. Tätä mittausta ei suoriteta lainkaan katsastuksessa raskaalle kalustolle (tämä mittaus tehdään henkilöajoneuvoille tietyistä vuosimalleista alkaen). Jos tämä mittaus tehtäisiin, niin olisi mahdollista saada selville, että pakokaasun puhdistuslaitteet eivät ole toiminnassa. Toinen mahdollinen vaihtoehto olisi ottaa käyttöön jokin parempi pakokaasun mittausmenetelmä, joka mittaisi myös pienhiukkaset ja typenoksidit pakokaasusta.

Valvonnan puuttuessa on tällä hetkellä erittäin yleistä ohittaa tai poistaa toiminnasta pakokaasujen puhdistuslaitteet eli dpf-suodatin, katalysaattori ja mahdollinen urearuiskutuslaitteisto. Ohittaminen tai poistaminen on jonkin verran halvempaa kuin hajonneiden laitteiden korjaaminen tai säännöllinen huoltaminen. Lisäksi laitteiden poistaminen tai ohittaminen saattaa nostaa auton tehoa / taloudellisuutta (jos moottoriyksikkö ohjelmoidaan uudelleen), joten tähän on siinäkin suhteessa houkutus. Ajoneuvon omistajalle pakokaasunpuhdistusjärjestelmien ohittaminen tuo taloudellisia säästöjä. Tämän jälkeen auto ei kuitenkaan enää vastaa alkuperäisiä päästönormeja. Koska tätä ei siis katsastuksessa tai pistokokein valvota, ei tästä käytännössä voi jäädä kiinni. Esimerkiksi Norjassa valvonta merkittävästi tiukempaa. Raskaan kaluston ajoneuvoja tutkitaan siellä pistokokein ja jos puhdistusjärjestelmä ei toimi, pitää ajoneuvo hinauttaa huoltoon, eikä sitä saa ajaa ennen kuin järjestelmä on korjattu.

Pakokaasun puhdistuslaitteiden ohittamisia tehdään ammattimaisesti useissa yrityksissä. Yritykset mainostavat palvelua ”moottorin optimointina” tai ohjainlaitevikojen, Adblue (urea jolla pelkistetään typenoksidia), dpf (diesel particle filter), EGR (pakokaasun kierrätysjärjestelmä) ongelmien ratkaisemisena. Joillakin sivustoilla jopa suoraan sanotaan, että pakokaasunpuhdistuslaitteiden toimintavioista varoittavat järjestelmät osataan ohittaa. Pari esimerkkiä yrityksistä, joiden sivuilla tällaista palvelua mainostetaan: www.porintehotuonti.com, www.raisionvoimaa.fi, www.moonlightmotorsport.fi  Tässä kuvakaappaus Moonlight Motorsportin sivuilta:

KUVA POISTETTU MOONLIGHT MOTORSPORTOY:N VAATIMUKSESTA. KUVA SAATAVISSA PYYNNÖSTÄ ASIASTA KIINNOSTUNEILLE.

Sivustoilla mainittu ”elvyttäminen” taas tarkoittaa valvontalaitteistoa varten hyvän signaalin äänittämistä toimivasta ajoneuvosta ja tämän hyvän signaalidatan toistamista peukaloidun laitteen valvontajärjestelmään. Tätäkin operaatiota on selostettu Moonlight Motorsportin sivuilla:

KUVA POISTETTU MOONLIGHT MOTORSPORTOY:N VAATIMUKSESTA. KUVA SAATAVISSA PYYNNÖSTÄ ASIASTA KIINNOSTUNEILLE.

Tällä hetkellähän pienhiukkaspäästöt ja typenoksidit ovat pääkaupunkiseudulla todellinen terveyshaitta, ja EUn turvarajat ylittyvät säännöllisesti. Siitä syystä johtuen pakokaasusuodattimien ohittaminen ihan oikeasti merkittävä ongelma ja aiheuttaa terveyshaittoja. Tähän ongelmaan tulisi puuttua ja valvontaa parantaa. Toivoisin, että Trafi puuttuisi asiaan ainakin pääkaupunkiseudulla, mikäli tällä tavoin voitaisiin ratkoa keskusta ilmansaasteongelmaa. Olisihan se kuljetusyritysten kannaltakin parempi ratkaisu, kuin esimerkiksi diesel-kaluston kieltäminen tai liikennöinnin rajoittaminen.

Lähteitä:

https://yle.fi/uutiset/3-8912319

http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002891607.html

Related Posts