Lauttasaarta koskevia kaavakysymyksiä

#

Lauttasaarelainen asukasaktiivi Päivi Litmanen-Peitsala oli postannut Laru-liikkeen sivuille joukon kysymyksiä Lauttasaarelaisille kuntavaaliehdokkaille. Koska koska kysymyspatteri oli sangen pitkä, laitan vastaukseni tänne blogiini. Päivin kysymykset ovat hyvin yksityiskohtaisia, mutta yritän vastata niihin parhaan tietoni mukaan:

– miten tulet vaikuttamaan siihen, että Kotkavuoresta tehdään kunnollinen alustava suunnitelma kommentoitavaksi ennen kuin sen asemakaavoitusta aloitetaan – piirustuksia tehdään, vaikka uusi yleiskaava on vielä valituksilla

Aion osallistua prosessiin mahdollisuuksien mukaan ja vaikuttaa siihen että Kotkavuoren kaupunginosa säilyy viihtyisänä. Tarkemmat suunnitelmat tehdään kuitenkin vasta asemakaavaa laadittaessa. Alueen asukkaiden kuuleminen ja heidän huomioiminen on erittäin tärkeää, jotta saadaan hyvä lopputulos. Mielestäni Helsinkiä ei kuitenkaan tule rakentaa pelkästään valittajien ehdoilla. Tärkeintä on, että uusi yleiskaava ja siihen liittyvät asemakaavat toimivat kokonaisuutena ja että kaikille kaupunkilaisille on mahdollisuus nauttia viheralueista ja kaupunkimetsistä.

– uuden yleiskaavan bulevardisointien ajoitus on tulossa keskusteluun syksyllä, miten ehdokas haluaa Länsiväylän ajoittuvan

Toivon, että Länsiväylä saadaan bulevardisoitua niin pian kuin on mahdollista toteuttaa se kunnolla suunniteltuna. Bulevardisoinnin suunnitelmat olisi tärkeä saada synkronoitua Koivusaaren suunnittelun kanssa, jotta alueesta muodostuu toimiva kokonaisuus. Itse näen, että Länsiväylän bulevardisointi tulee parantamaan pohjois-Lauttasaaren viihtyisyyttä asuinalueena merkittävästi, sekä oikein toteutettuna myös pohjoisrannasta tulee nykyistä viihtyisämpi. Lisäksi Asuntojen rakentaminen bulevardille vähentää painetta lisärakentamiseen vanhan Lauttasaaren puolella.

– syksyllä on tulossa lautakuntaan käsiteltäväksi ns. Vattuniemen toimitilatonttien muuttaminen asumiseen – miten ehdokas tulee ensinnäkin suhtautumaan toimitilojen muutokseen, miten suhtautuu Särkiniementien rantareunan käsittelyyn l.

Mielelläni näkisin, että Vattuniemen vanhanaikaisia toimitiloja muutettaisiin joko asunnoiksi, tai edes remontoitaisiin paremmin vastaamaan yritysten tarpeita. Vattuniemi on vain sijaintina melko huono useimmille yrityksille, joten näkisin, että muuttaminen asunnoiksi olisi parempi. Tämä kuitenkin edellyttää että alueelle saadaan turvattua riittävät palvelut, kuten päiväkodit jne.

-mitä pitää tehdä päiväkoti Särjen tontille, voiko muita tontteja sen viereltä ottaa asumiseen, 

Särjen tontin käyttöä rajoittaa testamentti. Alue tulisi mielestäni pitää yleishyödyllisessä käytössä.

– miten suhtautuu Heikkiläntien varren tonttien muutoksiin ja uuden yleiskaavan mahdollistamaan korttelisyvyyden kasvattamiseen puiston puolelle

Heikkiläntien korttelisyvyyttä ei mielestäni tulis tehdä.

– miten ehdokas toimii, jotta tuleviin asuintaloihin varataan pienille päivähoitoyksiköille tilaa, esim. perhepäivähoito, yksityiset päiväkodit ym. kevyet ratkaisut päivähoitotilanteen ratkaisemiseksi

Yksityiset päiväkodit ovat mielestäni hyvä lisä Lauttasaaren päivähoitotilanteen ratkaisemiseen. Lapsettomana ihmisenä en kuitenkaan aio keskittyä erityisesti päivähoitoon liittyviin asioihin, vaan luotan niissä asioissa muiden Vihreiden valtuutettujen näkemyksiin.

– miten ehdokas sovittaa ajatuksen bulevardien rakentamisesta ja merentäyttöjen välttämisestä keskenään tasapainoon.

En vastusta merentäyttöä jos sillä saadaan aikaiseksi parempaa ja toimivampaa kaupunkia. Ehdottoman tärkeää on saada mahdollisimman paljon rantaviivaa kaikkien lauttasaarelaisten käyttöön. Näkisin myös, että hiukan pienempi määrä venepaikkoja riittäisi Lauttasaaressa. Myös osa aidattujen venesatamien käytössä olevasta rannasta olisi hyvä saada saarelaisten käyttöön, mikäli mahdollista.

– miten Koivusaaren palautus valmisteluun – sen asemakaavan etenemisestä päättävät nykyiset kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet

Koivusaari pitäisi suunnitella Länsiväylän bulevardisointi huomioiden. Koivusaaren ei missään tapauksessa tule kaavoittaa suurta moottoritie-eritasoliittymää. Sellaisessa suunnitelmassa ei ole mitään mieltä ja se täytyy pystyä estämään. Jos muuta vaihtoehtoa ei ole, niin mielestäni olisi parempi vaikka lykätä Koivusaaren rakentamista siihen saakka, että se voidaan tehdä synkronisoidusti Länsiväylän bulevardisoinnin kanssa.

– mitä käyttöä ehdokas ehdottaa terveyskeskuksen tontille, sillä riippumatta sotesta palvelut siirtyvät isoihin yksiköihin

Työväenopisto ja kirjasto olisi minusta hyvä ratkaisu. Tämä on tärkeää koska työväenopisto lopettaa Kaapelitehtaalla. Työväenopiston ja kirjaston yhteydessä olisi luontevaa olla myös asukastila.

– miten kirjaston/apajan tontti saadaan asukkaita hyödyttävään käyttöön – koulu, kirjasto, työväenopisto, asukastila, nuorisotila tms. mikä visio

Kirjaston/Apajan tontti voisi ehkä olla hyvä paikka koululle. Työväenopiston saaminen Lauttasaareen on minulle erityisen tärkeä asia. Mielelläni näkisin oman rakennuksen jossa olisi sekä kirjasto että työväenopisto. Riittävä määrä koulu- ja päiväkotipaikkoja saaren lapsille on kuitenkin tietysti etusijalla.

– Nämä minulle mielenkiintoisia kysymyksiä ja en pidä vaalipuheesta vaan realismista toimia asioiden suhteen.

Seuraavan vuosikymmenen suurin kysymys on ilmastonmuutos ja miten se pysäytetään. Siihen tarvitaan toimenpiteitä niin globaalilla, valtiollisella, paikallisella kuin henkilökohtaisella tasolla. Samalla kun mietitään näitä oman korttelin kaava-asioita niin pitää pitää mielessä myös iso kuva. Valtuustossa voi vaikuttaa esimerkiksi jalankulku- ja pyöräväylien kunnossapitoon, kasvisruuan suosimisen julkisella sektorilla ja kouluissa, rakennusten energiatehokkuuden nostamiseen korjausrakentamisella, kaupungin liikenne- ja energiaratkaisuihin sekä moniin muihin ilmastopäästöihin vaikuttaviin asioihin. Nämä toimenpiteet ovat minusta kaikki erittäin tärkeitä. Pariisin sopimuksen tavoitteisiin päästäksemme meidän on puolitettava hiilidioksidipäästömme seuraavien 10 vuoden. Tämä on todella kova tavoite ja se pitää huomioida kaikessa päätöksenteossa, myös kuntatasolla. Siihen osittain liittyy myös tarve tiivistää kaupunkirakennetta raideliikenteen ympärillä. Toinen syy tiivistämiselle ja kaupunkibulevardeille on kaupungin väkiluvun kasvu. Lauttasaaressakin syntyy paljon lapsia, ja näille lapsiperheille ja nuorille tarvitaan lisää asuntoja.

Related Posts