Puhutaan siis ilmastonmuutoksesta!

#

Vastaukseni HS:ssä julkaistuihin ilmastonmuutoskysymyksiin

Helsingin  Sanomat julkaisi 29.3.2017 Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikaisen kirjoituksen “Vaaleissa pitäisi puhua myös ilmastonmuutoksesta”, jossa Ollikainen halusi esittää kunnallisvaaliehdokkaille joukon kysymyksiä liittyen ilmastonmuutokseen. Haluan esittää tässä omat vastaukseni noihin kysymyksiin, koska asia on polttavan tärkeä. Ollikainen viittaa siihen, että maailmassa kaupungit tuottavat 80 prosenttia ilmastopäästöistä. Olen samaa mieltä, että myös kaupungeissa pitää aktiivisesti osallistua ilmastotalkoisiin, sillä ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ei voida hukata enää hetkeäkään. Alla Ollikaisen kysymykset sekä vastaukseni niihin.

1. Kuinka edistät päästöttömän energian tuotantoa ja energiatehokkuutta?

Kaupunkien energian tuotantoa tulee suunnitella kokonaisuutena. Kotitaloudet pitää tuoda mukaan tuotantoon älykkäiden sähköverkkojen avulla. On kuitenkin huolehdittava myös siitä, ettei uusiutuvien tuotannosta johtuva tuotantohuiput johda hiilen tai puunpolton lisäämiseen. Suomessa erityinen haaste syntyy pimeästä ja kylmästä talvesta, joka edellyttää myös lämpöenergian tuotantoa, etenkin keskitalvella. Kuntien pitäisi panostaa huomattavasti enemmän jo olemassa olevan asuntokannan energiatehokkuuden nostoon mm korjausrakentamista tukemalla. Uusien asuntojen tuotannossa energiatehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kaavoituksesta alkaen. Hiilivapaaseen energiantuotantoon keskitalvella on valitettavan vähän hyviä vaihtoehtoja tarjolla. Nähdäkseni näitä ovat vain maalämpö, geoterminen lämmöntuotanto (tällä hetkellä kokeilu menossa) sekä ydinvoima.

2. Kuinka edistät liikenteen päästöjen vähentämistä?

Ollikaisen mainitsemat keinot liikenteen päästöjen vähentämiseen ovat juuri ne oikeat keinot pyöräily- ja jalankulkureitit, toimiva kaupunkirakenne, raideliikenne ja sähköbussit. Raideliikenne on sähköbussia parempi vaihtoehto keskusta-alueella, koska raideliikenne ei aiheuta katupölyä, ja matkustajatkin arvostavat sitä bussia enemmän. Helsingissä on Vihreiden ajamana alettu viime vuosina panostamaan enemmän pyöräilyyn ja jalankulkuun. Tämä on paitsi ekologista niin myös lisää kaupungin viihtyisyyttä. Raideliikenteeseen tullaan Vihreiden suunnitelmissa panostamaan jatkossa paljon, ja tämäkin on linjassa Ollikaisen periaatteiden kanssa.

3. Kuinka edistät päästöjä vähentävää suunnittelua?

Kannatan tiivistä kaupunkirakennetta, jossa julkinen liikenne toimii, ja esimerkiksi umpikortteleiksi rakennetut asunnot ovat paljon omakotitaloja energiatehokkaampia pienemmän ulkopinta-alansa takia. Vihreät tavoittelee Helsingille hiilineutraaliutta vuodelle 2035. Itse näkisin mielelläni, että tähän tavoitteeseen päästäisiin jo aiemmin. Lisäksi pitäisin hiilivapaata Helsinkiä vielä parempana tavoitteena. Puunpoltosta syntyy hiilidioksidipäästöjä, joten se auta nopeasti etenevän ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Laskennallisten vähennysten sijaan absoluuttinen hiiletön energiantuotanto on parempi tavoite.

4. Kuinka edistät ilmastonmuutokseen liittyvää valistusta?


Helsingin pitäisi ottaa vielä nykyistä aktiivisempi ote ilmastonmuutoksesta ja sen vastaisista toimenpiteistä tiedottamiseen. Ilmastonmuutoksesta on hyvä keskustella enemmän, sekä myös niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan ilmastonmuutokseen varautumiseen. Esimerkkinä mm. Merenpinnan nousu ja siihen varautuminen. Koulujen opetussuunnitelmaan ilmastonmuutoksesta kertominen pitäisi sisältyä ihan itsestään selvyytenä. Kasviruokapäivät ja kasvisruuan suosiminen kunnissa laajemminkin on iso osa ilmastonmuutoksen vastaisia toimenpiteitä.

5. Kuinka edistät puolueesi ­ilmastopolitiikkaa?

Ilmastonmuutos on yksi kolmesta vaaliteemastani. Se on itse asiassa tärkein vaaliteemani. Pyrin pitämään asiaa esillä mahdollisimman paljon, myös puolueen sisällä. Kuulun myös siihen joukkoon vihreitä, jotka näkevät ydinvoiman yhtenä keinona leikata hiilidioksidipäästöjä. Viime aikoina on voinut lukea uutisia Siperiassa ikiroudan sulaessa purkautuvista metaanipäästöistä. Tilanne on tällä hetkellä niin vaarallinen, että kaikki toimivat keinot ovat hyviä. Joudumme tulevina vuosina miettimään myös entistä rajumpia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, sekä jo tapahtuviin muutoksiin sopeutumiseksi.

HS Ollikaisen kirjoitus:
http://www.hs.fi/paivanlehti/29032017/art-2000005145932.html

Related Posts