Mitä ihmettä? Ydinkaukolämpö?

#

Laitoin eilen nimeni alle julkilausumaan koskien uuden tyyppisen, modulaarisen reaktoriteknologian hyödyntämistä kaukolämmöntuotannossa. Julkilausuma suosittaa, että Suomessa ryhdyttäisiin selvittämään vakavissaan ydinenergian käyttöä kaukolämmön tuotantoon. Miksi lähdin mukaan julkilausumaan, joka ajaa näin utopistiselta kuulostavaa energiaratkaisua?

Ydinkaukolämpö ei hankkeena ole lainkaan uusi-idea. Helsingissä suunniteltiin kaukolämmön tuottamista ydinvoimalla vielä 1980-luvun alussa, mutta lähes valmiit suunnitelmat hylättiin fossiilisten polttoaineiden hinnanlaskun myötä. Siitäkin huolimatta, että kasvihuoneilmiö oli tunnettu tosiasia jo tuolloin. Tilanne on kuitenkin sittemmin muuttunut: ilmastonmuutoksen nopea eteneminen ja Pariisin sopimuksen tavoitteet pakottavat miettimään uusia ratkaisuja lämmöntuotantoon. Niin kutsuttu biovoima ei tässä tilanteessa merkittävästi auta, sillä siitäkin syntyy hiilidioksidipäästöjä. Aurinko- ja tuulivoima eivät sovellu talviseen lämmöntuotantoon. Tarve uusille ja paremmille ratkaisuille on polttava. Geotermisen energian kokeilu Espoossa on mielenkiintoinen, mutta asia on niin tärkeä, ettei sitä voi jättää yhden ainoan kokeiluasteella olevan teknologian varaan. Parempi on panostaa useamman uuden ratkaisun kehittämiseen.

Pienet, modulaariset reaktorit sekä 4. sukupolven ydinvoimateknologiat ovat huomattavasti esimerkiksi Olkiluodossa rakennettavaa teknologiaa turvallisempia ja niiden jäteongelma on merkittävästi vähäisempi. Modulaaristen reaktorityyppien kehityksessä ollaan jo pitkällä muun muassa Isossa-Britannissa. Valitettavasti Suomen nykyinen ydinvoimaloihin liittyvä lainsäädäntö on laadittu massiivisia suuria ydinvoimaloita silmälläpitäen. Lainsäädäntöä on nopeassa tahdissa muutettava ottamaan huomioon myös uudet ydinvoimala teknologiat. Uuden teknologian mahdollisuudet ratkaista lämmöntuotannon ongelmat on syytä tutkia tutkia huolella.

Julkilausuma Ekomodernistien sivuilla:

Vaaliehdokkaat:Ydinkaukolämpö mukaan kaupunkien energiapalettiin

 

Lähteitä

Janne Korhosen erinomainen kirjoitus ydinkaukolämmöstä: http://yyyy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233554-ydinkaukolampo-kirittaisi-energiakeskustelun-kunnianhimoa

Pienet modulaariset reaktorit:

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2017/02/16/smr-smart-small-modular-reactors-are-the-wave-of-nuclears-future/#27b71a4c506b

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_modular_reactor

https://www.rolls-royce.com/products-and-services/nuclear/small-modular-reactors.aspx

4. sukupolven reaktori teknologiat:

https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_IV_reactor

Geoterminen lämpöenergialaitos:

http://www.st1.fi/deepheat

 

Related Posts