Miten Helsingin Sanomien arvokarttaa pitäisi tulkita?

#

Helsingin Sanomat on julkaissut vaalikonetulosten pohjalta arvokartan. Karttaa voi pitää vain suuntaa-antavana, mutta sen perusteella voinee kuitenkin vetää joitain johtopäätöksiä. Karttaa tutkimalla selviää muun muassa, että isoista puolueista selvästi puhtaimmin arvoliberaaleja ovat Vihreät ja RKP. Kaikkein arvokonservatiivisimpia puolueita taas ovat kristilliset ja perussuomalaiset. Miksi tämä on kiinnostavaa? Minun nähdäkseni politiikassa oikeisto versus vasemmisto jako on menettämässä merkitystään, kun taas arvokonservatiivisuuden ja arvoliberaaliuden merkitys on kasvamassa. Kartasta myös huomaa, että oikeassa alakulmassa, jonne itse sijoitun, on melko väljää. Oikeaan alakulmaan ei sijoitu varsinaisesti yhtään isoa puoluetta. Kokoomuksen viimeaikaisista kannanotoista voisi päätellä, että puolueen suunta on ennemminkin kohden ylä- kuin alalaitaa, siis konservatiivisempaan suuntaan. Olisi kiinnostavaa nähdä helsinkiläisten vastaukset samalla kartalla. Olen vakuuttunut, että oikeistoliberaaleja äänestäjiä on Helsingissä suhteessa enemmän kuin vastaavia ehdokkaita. Puoluekartan tasolla voisi konsulttitermein ehkä puhua jopa ns. ”Blue Ocean” mahdollisuudesta. Siis lähes tulkoon koskemattomasta maaperästä äänestäjien keskuudessa.

Alla punaisella pallolla oma sijaintini pääkaupunkiseudun arvokartalla.

Arvokartat Aino-02

Ja edelleen alla sijaintini vihreiden joukossa.

Arvokartat Aino-01

Jossain määrin on kiinnostavaa verrata omaa tulostaan myös pormestarikoneen arvokarttaan. Olenko todella lähes samassa pisteessä kuin Jan Vapaavuori? En ainakaan ympäristönäkemysteni osalta. Mutta siitäpä ei arvokysymyksissä kysytty, eikä luontoarvoja tällä kartalla esitetä! Sen sijaan haluaisin kysyä, miten arvoliberaali Vapaavuori viihtyy konservatiivipuolueessa? Sillä sitähän Kokoomus perimmiltään on – konservatiivipuolue. Itse koen, että on helpompi olla oikeaa laitaa liberaalipuolueessa, kuin liberaalina oikeistolaisessa konservatiivipuolueessa. Liberaali–konservatiivi akselilla liikkuvat arvokysymykset kun menevät paljon syvemmälle tunteisiin kuin pääasiassa talouteen liittyvät oikesto–vasemmisto kysymykset. Itselleni on ollut oleellisen tärkeää, että en joudu Vihreissä taittamaan peistä siitä, voiko homosta tulla hyvä presidentti, tai muista vastaavista kysymyksistä, jotka jakavat konservatiiveja ja liberaaleja.

Arvokartta pormestarikone

Related Posts