Pariisin sopimus astui voimaan

Eu ja Suomi ovat jäämässä ilmastomuutoksen vastaisen työn peränpitäjiksi. Kiina ja USA ratifioivat ilmastosopimuksen ennen EUta. Investoinnit per capita uusiutuvaan energiaan ...
#

Eu ja Suomi ovat jäämässä ilmastomuutoksen vastaisen työn peränpitäjiksi. Kiina ja USA ratifioivat ilmastosopimuksen ennen EUta. Investoinnit per capita uusiutuvaan energiaan Kiinassa ovat suuremmat kuin Euroopassa, vaikka kansantulo on pienempi. Ihan puhtaasti hyväntekeväisyyttään eivät kiinalaiset ole ilmastomuutoksen vastaisen taistelun eturintamassa, vaan puhtaassa energiassa nähdään myös valtavat mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan. Suomi ei saa tippua kehityksen kelkasta tässä asiassa. Puhtaan energian kehittäminen sekä asumisen ja liikenteen energiatehokkuuden kasvattaminen ovat keinoja pärjätä myös kansainvälisessä kilpailussa pelkkien päästötavoitteiden saavuttamisen lisäksi. Myös USAssa on puhtaan energian kehittäminen lähtenyt vahvasti liikkeelle kannatavan liiketoiminnan vetämänä. Öljyosavaltio Texasin tuulivoimakapasiteetti on jo massiivinen ja voimakkaassa kasvussa (https://www.technologyreview.com/s/602468/the-one-and-only-texas-wind-boom/) .

Vaikka uusiutuvien energianlähteiden osuus energiantuotannosta kasvaa voimakkaasti, ja kehitysmaissa jopa selvästi teollisuusmaita voimakkaammin, se ei silti nykyisten arvioiden (IEA) mukaan riitä, jotta hiilestä ja muista fossiilisista energialähteistä päästäisiin eroon riittävän nopeasti. IEA arvioi, että kaikkein optimistisimmallakin uusiutuvien energialähteiden kasvunopeudella hiilen ja kaasun osuus olisi silti 30 % energiantuotannosta vuonna 2040. Ja koska tähän ennusteeseen sisältyy vielä energiakulutuksen jatkuva kasvu, tarkoittaisi se, että hiilivoiman tuottamien päästöjen määrä ei laskisi 2040 mennessä lainkaan. Itse asiassa IEA arvioi, että hiilivoiman määrä tulee edelleenkin kasvamaan nykyisestä tasosta. Tämä siitäkin huolimatta, että arvion mukaan seuraavan 25 vuoden aikana uusiutuvien energialähteiden osuus tulee asimerkiksi Aasiassa 48 prosenttiin. Vaikka uusiutuvan energian hinta halpenee jatkuvasti, vaatii hiilidioksidipäästöjä tuottavista energialähteistä irroittautuminen ja ilmastomuutoksen pysäyttäminen siis myös aktiivisia toimia meiltä kaikilta. (McKinsey http://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/renewable-energy-evolution-not-revolution )

Sen sijaan, että tuetaan isoilla summilla perinteistä ja runsaasti energiaa kuluttavaa teollisuutta, joka kuitenkin tarjoaa töitä vain suhteellisen harvoille, olisi järkevämpää käyttää rahaa esimerkiksi korjausrakentamiseen. Se nostaa energiatehokkuutta ja tuottaa runsaasti työpaikkoja. Pariisin tavoitteisiin on jo sitouduttu, joten muutostyö tulee eteen joka tapauksessa, ennemmin tai myöhemmin. Ja ilmastomuutoksen kyseessä ollessa on parempi tehdä muutos niin pian kuin mahdollista. Vuoteen 2050 asetetut tavoitteet ovat liian kaukana. Muutos pitää saada aikaiseksi jo paljon aiemmin. Tämä koskee erityisesti rikkaita teollisuusmaita, joilla on varaa ja toimintakykyä muutoksen tekemiseen.

Related Posts