Kuntavaali teemani

Hiilineutraali Helsinki 

Ilmastonmuutos on paitsi uhka niin myös mahdollisuus. Hiilineutraalin Helsingin kehittäminen tarjoaa työtä ja mahdollisuuden innovaatioihin, joilla suomalaiset vientiyritykset voivat valloittaa maailmaa. Lisäksi hiilipäästöttömät uudet ratkaisut vähentävät samalla myös ilmansaasteita.

Biopolttoaineiden sijaan Helsingin tulee rakentaa energiajärjestelmää auringon, tuulen, maalämmön, ydinvoiman sekä kehitteillä olevien uusien energiaratkaisujen varaan, kehittyviä energiavarastoja unohtamatta. Biopolttoaineita käytettäessä on huolehdittava valmiudesta hiilidioksidin poistoon ja varastointiin.

Urbaania asumista, joka lomittuu villin luonnon kanssa

Suurin osa helsinkiläisistä haluaa asua kaupungissa. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö luonto voisi olla lähellä. Merikotka pesii Vanhankaupunginlahdella, kettu tulee vastaan aamulenkkipolulla, muuttolinnut levähtävät lahdissa ja hylkeet pulahtelevat vedessä Lauttasaaren edustalla. Suomalaiseen kaupunkiin mahtuu myös luontoa.

Katse pinnan alle paljastaa kuitenkin Itämeren surullisen tilan. Loppukesästä sinilevä myrkyttää meren uimakelvottomaksi. Rannikon vesistöjen tila on meidän suomalaisten omissa käsissä. Merellisenä kaupunkina Helsingin on panostettava enemmän rannikkovesien tilan kohentamiseen.

Toimiva joukkoliikenne ja viihtyisä pyöräilykaupunki

Toimivan kaupungin hermoverkosto on nopea, miellyttävä ja helposti saavutettava joukkoliikenne. Siisteys ja turvallisuus ovat tärkeitä, ja tietysti myös liikenteen täsmällisyys ja palvelutaso. Metron aikatauluja olisi jatkettava myöhempään yöhön, ja myös toimivasta syöttöliikenteestä on huolehdittava.

Sujuvoitetaan pyöräilyä. Pyöräverkkoa on kehitettävä niin, että paikasta toiseen liikkuminen on sujuvaa, helppoa ja turvallista. Pyöräily kaupungissa ei ole liikuntaharrastus, vaan ympäristöystävällinen ja kätevä tapa liikkua paikasta toiseen. Pyöräverkon tulee palvella  kaikenikäisten ja -kuntoisten kaupunkilaisten tarpeita. Olen sekä autoillut että pyöräillyt Helsingissä paljon, ja tunnen hyvin molemmat näkökulmat. Tiedän, että erityisesti pyöräilyinfrassa on vielä paljon kehittämisen varaa. Rakennetaan Helsingistä turvallinen ja viihtyisä pyöräilykaupunki. Se on tehokas tapa hillitä myös autoliikenteen ruuhkia.

Sinkkutalouksien kaupunki

Meitä yksin asuvia on Helsingissä monta, lähes puolet kaikista kotitalouksista. Elämäntilanteet vaihtelevat suuresti, on paljon nuoria opiskelijoita, mutta myös paljon vanhoja ihmisiä. Kaupungin tulee palveluissaan ottaa huomioon myös yksin asuvien tarpeet.

Moni yksin asuva on taloudellisesti tiukoilla. Yksin asuva ei voi jakaa kustannuksiaan jonkun muun kanssa. Myös asuminen tulee suhteessa kalliimmaksi yksin asuvalle. Lisäksi kohtuuhintaisen hyvän pienen asunnon löytäminen Helsingissä ei ole helppoa.

Kaupunkia ja julkisia palveluita suunnitellessa on myös yksin asuvat otettava entistä paremmin huomioon, sillä jo puolet kotitalouksista Helsingissä on yhden hengen talouksia. Erityisesti asumisessa on tarjottava paremmin vaihtoehtoja yksin asuville. Sekä kohtuuhintaisia pieniä asuntoja, että yhteisöllisiä asumismuotoja, kaiken ikäisille.

Elinvoimainen ja vahvan talouden Helsinki

Suomen talous elää haastavaa murroskautta. Digitalisaatio, globaalisaatio ja kaupungistuminen edellyttävät rakenteiden merkittävää muuttamista. Helsinki, pääkaupunkiseutu, on tässä murroksessa avainasemassa. Helsingin seutu on Suomen urbaaneista alueista ainoa, jolla on riittävästi dynaamista vetovoimaa ja kriittistä massaa vetää koko Suomen talous nousuun.

Niin tärkeitä kuin pienemmät kaupungit ja maaseudun metsäteollisuus ovatkin Suomelle, ei niissä ole riittävästi voimaa vetämään Suomen taloutta kasvuun. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on Helsingin seudun varassa. Meidän on huolehdittava siitä, että Helsingin seutu kasvaa ja vahvistuu. Se hyödyttää lopulta kaikkia suomalaisia.

Urbanisaatio ja kaupunkien voimakas kasvu on globaali trendi, joka kohtaa myös Suomen. Olemme tässä kehityksessä jonkin verran esimerkiksi Ruotsia jäljessä, ja se on osaltaan syy siihen, että Suomen talouskasvu takkuaa. Toisin sanoen Suomen talouskasvu, ja sitä myöten hyvinvointivaltion tulevaisuus, ratkaistaan Helsingissä. Väki valuu kasvukeskuksiin, erityisesti Helsinkiin, ja tämän kehityksen jarruttaminen on paitsi turhaa niin myös vaarallista koko Suomen tulevaisuuden kannalta.